از ویزگی های این مدل می توان به هد ساخت کارخانه اپسون ژاپن اشاره کرد که از معتبر ترین برندهای حال حاضر دنیاست.

عرض چاپ این دستگاه 1.8 متر است.

این دستگاه با تکنیک چاپ سابلیمیشن کار میکند و پس از انجام عملیات چاپ بر روی متریال، پارچه را به سمت هیتر ها هدایت می کند. جایگاه هیتر ها باتوجه به مدل دستگاه ها متفاوت است. در برخی از مدل ها در قسمت پایین چاپگر و در بعض از مدل ها در بخش جلوی چاپگر قرار گرفته است.