محصول کمپانی DGI کشور کره می باشد. بوسیله این دستگاه حتی با در اختیار داشتن فضای کم  می توانید چاپ بر روی انواع پارچه را در تیراژ انبوه انجام دهید.

عرض این مدل برای انجام چاپ بر روی انواع پارچه 190 سانتی متر می باشد.